Aqua LogotypAqua 2000

AQUA 2000, elektrisk kalklösareAQUA 2000 kalklösare för flöden upp till 50 l/min används i villor för 1-2 familjer, för värmeanläggningar, vvc-ledningar, fritidshus och industrier.
Aqua 2000 Kalklsare 

Kalklösaren monteras på kopparrör, stålrör och plaströr med diameter 22-54 mm

 


 

Tekniska dataAqua 2000 Kalklsare

AQUA Kalklösare 2000 verkar genom att ett elektrostatiskt kraftfält bildas mellan polerna.
Kraftfältet pulserar med en hastighet av 7-14.000 Hz och sätter järnpartiklarna i sådan rörelse att kalken sönderdelas.


Art. nr
Flöde
Rördim
Effekt
LxHxD


564 2000
50 l/min
22-54 mm
4 W - 230 V
140x55x40 mm