AQUA 3000, elektrisk kalklösareAqua 3000 KalklösareAQUA 3000 kalklösare för flöden upp till 200 l/min lämpar sig bäst för hus med max 50 lägenheter, hotell, storkök, undercentraler, lantbruk och industri.

 

 

 

Tekniska data

AQUA Kalklösare 3000 verkar genom att ett elektrostatiskt och elektromagnetiskt kraftfält bildas mellan polerna.
Kraftfältet sätter järnpartiklarna i sådan rörelse att kalken sönderdelas.


Art. nr 564 2002
Flöde 200 l/min
Rördim 25-75 mm
Effekt 25 W - 230 V
LxHxD 150x80x50 mm
Aqua 3000 Kalklösare

Kalklösaren monteras på kopparrör, stålrör och plaströr med diameter 40-75 mm