Aqua Logotyp

AQUA 5000, elektrisk kalklösareAqua 5000


AQUA 5000 kalklösare för flöden upp till 800 l/min lämpar sig bäst för hus med max 150 lägenheter, hotell, industri, lantbruk och undercentraler

AQUA Kalklösare 5000 verkar genom att ett elektrostatiskt och elektromagnetiskt kraftfält bildas mellan polerna.
Kraftfältet sätter järnpartiklarna i sådan rörelse att kalken sönderdelas.


Art. nr 564 2003
Flöde 800 l/min
Rördim 50-125 mm
Effekt 40 W - 230 V
LxHxD 210x125x80 mm

Aqua 5000
Kalklösaren monteras på kopparrör, stålrör och plaströr med diameter 50-125 mm