Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter
Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter I samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig bostadsökande eller vid andra kontakter med oss.

 

Ansvar för personuppgifter?
Trebema AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas och behandlas av Trebema AB med dotterbolag. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet är post@cafastigheter.se.

 

Vilka personuppgifter finns?
När du registrerar dig som bostadssökande och/eller är bostadshyresgäst hos oss på Trebema AB finns dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och i det fall du är bostadshyresgäst, även betalningsuppgifter. När du registrerar dig för nyhetsbrev finns personuppgifter såsom e-postadress.

 

Andamål för användning av dina personuppgifter
Har du anmält dig för nyhetsbrev för våra projekt behövs e-postadressen för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Är du kund hos oss sparas dina uppgifter i 12 månader.

 

Dela dina uppgifter
Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss att handlägga avtal eller dataprogramsinformation. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara inkassobolag, it-företag, dataprogramleverantör. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med att av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dom för.

 

Säkerhet för dina personuppgifter
På Trebema AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Trebema AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge bästa service till våra kunder. Vi behandlar informationen om dig som kund så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i stor utsträckning som möjligt.

 

Hur länge sparas uppgifterna?
Är du kund hos oss sparas dina uppgifter i 12 månader.

 

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Trebema AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagen och den som anser att det förekommer felaktig hantering kan framställa klagomål hos Datainspektionen.